BAOV: Bewegingsanalyse en Oefenvormen.
(NGS, diploma 2008)

Om de sporter maximaal te kunnen laten presteren, zal de BAOV sportmasseur de specifieke sportbewegingen (bv. zwemmen, werpen, springen, lopen, fietsen) van de sporter analyseren op basis van de principes uit de functionele anatomie dwz. hij bekijkt bij een specifieke beweging welke spieren worden gebruikt en hoe ze worden gebruikt. Verder wordt ook gekeken naar de gewrichtsbelasting tijdens de sportbeweging en wordt er net als bij de blessurepreventie een uitgebreid functieonderzoek gedaan.

Een gediplomeerde BAOV sportmasseur heeft door zijn opleiding een verbreding en verdieping ten aanzien van de analyse en behandeling van bepaalde blessures.
Hierbij moet men denken aan:
lage rugklachten (acuut, subacuut, subchronisch en chronisch).
kraakbeen- en meniscus problematiek van bijvoorbeeld de knie.
instabiliteitproblematiek van bijvoorbeeld de schouder en de enkel.

Naar aanleiding van de bevindingen van het functie- en bewegingsonderzoek zal de BAOV sportmasseur in overleg met de sporter een persoonlijk en nauwgezet trainingsschema opstellen waarna de sporter door middel van gedoseerde oefenvormen in staat is de belastbaarheid en daardoor ook zijn sportprestaties te verhogen.

Note: De sportmasseur mag en kan in geen geval een vervanger zijn van de fysiotherapeut maar kan in samenspraak met u therapeut er wel voor zorgen dat u op een gezonde wijze weer (wedstrijd)fit wordt.